כלים ללימוד - מבוגרים

איות וכתיבה נכונה:

Speedtype: משחק נחמד שמלמד הקלדה נכונה של מילים לפני שיגיעו לתחתית