top of page

אנגלית לכיתה ו' - כיתה ח'

Teens House 1- English is for life!

  לתאום פגישת  ייעוץ

Thanks! Message sent.

'טינז האוס 1' :העניקו לילד שלכם כרטיס כניסה לעתיד טוב יותר!!!

בחטיבת הביניים והתיכון נדרשת ידיעה מעמיקה יותר של שפת האנגלית הכוללת מבנים דקדוקיים, אוצר מילים עשיר יותר ויכולת הבעה כתב. במערכת החינוך כמות התלמידים בכיתה גדולה ולרוב נוצר פער בין רמת התלמיד לרמת האנגלית הנדרשת.

 

'טינז האוס 1' בא למלא פער זה. לכל תלמיד נערך מבדק רמה באנגלית הבודק את שליטתו במיומנויות השפה (קריאה, הבנת הנשמע והנקרא, כתיבה ויכולת שיחה). ע"פ תוצאות המבדק נבנית תוכנית עבודה ממוקדת לשיפור האנגלית עם יחס וליווי אישי ברמה ובקצב האישי של כל תלמיד.

התכנית כוללת  תמיכה בחומר הלימוד השוטף  ומועברת באמצעות כלי לימוד חדשניים ושיטות הוראה מתקדמות בדגש על:

  • חיזוק הדקדוק

  • הרחבת אוצר מילים

  • העשרת הבעה בכתב

  • אסטרטגיות להבנת הנקרא

  • שיפור הבנת הנשמע

  • פיתוח שיחה בביטחון

לקראת המעבר לחטיבה -  העבודה היא על צמצום פערים:

תרגול מבנים דקדוקים , העשרת אוצר המילים בשיעורים כיפים ומעשירים. וכתיבה נכונה.

לקראת המעבר לתיכון -  חיזוק הבטחון בשפה, דגש על שיפור בהבנת הנקרא (unseen), חיזוק הדקדוק וההבעה בכתב ובע"פ.

bottom of page