top of page

חוג אנגלית לתלמידי כיתות ד' - ה'

קידס האוס 2 -לומדים אנגלית בקלות ובהנאה

  לתאום פגישת  ייעוץ

Thanks! Message sent.

חוג אנגלית 'קידס האוס 2'  עוצב במיוחד בהתאמה לנלמד באנגלית בכיתות ד' - ה' ומיועד לבעלי ידע מוקדם באנגלית. מטרת התוכנית היא שיפור והעמקת הידע באנגלית בסביבה מהנה ובלימוד חוויתי. התוכנית נועדה לפתח ולהעשיר אוצר המילים, לפתח כישורי קריאה וכתיבה, ולחזק כישורי דיבור והקשבה.
שיטת הלימוד עוזרת ומעודדת את התלמיד לבנות ולשפר את מיומנות הקריאה. דגש ניתן על שיפור מיומנויות הבנת הנקרא והנשמע, אימון של מיומנויות דיבור ותרגילים של מודעות להיגוי נכון. 
לימוד מילים חדשות ושינונן נעשה דרך כלי לימוד מתקדמים כגון משחקי אנימציה, ופעילויות עם היזון חוזר.
 
עד סוף החוג התלמידים יוכלו לדבר, להבין, לקרוא ולכתוב אודות נושאים הנלמדים בשכבת גילם כגון: תאור עצמי, ימות השבוע, מהו מזג האויר בכל עונה, חיות, מאכלים אהובים ושימוש נכון בפעלים בזמני הדקדוק בצורה מהנה ובדרך חוייתית במיוחד. 
bottom of page