top of page

כלים ללימוד - מבוגרים

 ערוצי חדשות ללומדי אנגלית:

V.O.A News: באתר יש חדשות באנגלית קלה יחסית כולל פעילויות שונות.

News In Levels: באתר יש קטעי חדשות שונים מחולקים לפי רמות.

Esl News: באתר יש ידיעות מעניינות, קטעי הומור שליד כל אחת יש קטע וידאו עם השלמות מילים. מעולה!

Esl Fast:  באתר יש דיאלוגים שונים (שמיעה+טקסט) ללימוד אנגלית יומיומית .

 ESL Pod: באתר תמצאו פודקסטים (תוכניות מוקלטות באנגלית) בנושאים שונים, באוצר מילים המתאים ללומדי אנגלית כשפה שנייה. האתר מכיל גם תעתיק של הטקסט המאפשר לעכוב אחרי המילים. מומלץ מאד למי שרוצה לשמוע אנגלית ואין לו איך.

 Iteslj: בלינק המצורף תוכלו למצוא רשימה של אתרים המכילים תוכניות מוקלטות ללומדי אנגלית  כשפה שנייה.

 VOA Vcabulary: בלינק המצורף תוכלו למצוא רשימה של מילים חשובות המתחילים בכל אות, תמונה לכל מילה, מילים נרדפות המקבילות לה, ואופציה לשמיעת המילים. מומלץ בחום!

bottom of page