top of page

השלמת בגרות אקסטרנית באנגלית

!!!English House - English is success

אינגליש האוס בגרויות– לטובת עתיד טוב יותר!

כדי להיות זכאים לתעודת בגרות יש להיבחן בשבעה מקצועות חובה הכוללים בחינת בגרות באנגלית.

מי שלא הספיק לעבור את בחינת הבגרות באנגלית בתיכון, יוכל  להשלים זאת לאחר השירות הצבאי או אף בזמן השירות.

 

בחינת הבגרות באנגלית קיימת ב3 רמות קושי: 3 / 4 / 5  יחדות לימוד.

בכדי להיות זכאים לתעודת בגרות יש לעבור בחינת בגרות באנגלית ברמת 3 יחידות לימוד.אולם, בכדי להתקבל למוסד להשכלה גבוהה, יש לעבור את  הבגרות באנגלית לפחות  ברמת 4 יחידות לימוד.

 

בחינת הבגרות כוללת שלושה חלקים :

        1) קטע הבנת הנקרא - בחלק זה יש לקרוא קטע ולענות על שאלות.

        2) קטע הבנת הנשמע - לנבחן מושמע קטע שמע ויש לענות על שאלות.

        3) משימת כתיבה - יש לכתוב חיבור בהתאם לרמת הבגרות.

 

לנבחנים ב 4 ו5 יחידות יש שאלון המתמקד בספרות אנגלית על פי התוכנית החדשה.

 

באינגליש האוס נערך מבדק רמה להתאמת תוכנית הלימוד לכל תלמיד. קורסי הכנה לבגרות מתקיימים בשעות הבקר/ הערב ונמשכים מספר חודשים. לתלמידים ברמה התחלתית באנגלית מומלץ להשתלב במכינה של אינגליש האוס בכי לרכוש ידע בסיסי בשפה.

 

המכינה כוללת לימודי אנגלית בסיסיים:  הרחבת אוצר מילים, הבנה ותרגול של מבנים דקדוקיים באנגלית, כתיבת משפטים ותרגול קטעי הבנת הנקרא בסיסיים. לאחר צמצום פער הידע במכינה, התלמיד יוכל להשתלב בקלות יחסית בקורס הכנה לבגרות באנגלית המקנה את הכלים הנחוצים להצלחה בבחינה.

 

קורס השלמת בגרות באנגלית שם דגש על:

        1) העשרת אוצר מילים ממוקד לבגרות.

        2) לימוד ותרגול מבניים דקדוקיים.

        3) הקניית טכניקות וכלי הוראה מתקדמים לשיפור הבנת הנקרא.

        4) עבודה על יכולת הכתיבה.

        5) שעורי שיחה ותרגול הבנת הנשמע.

 

בסמוך לבגרות באנגלית, מתקיים מרתון מרוכז בו נעשית חזרה מרוכזת על החומר ופתרון בחינות בגרות דומות למתכונת הבחינה.

bottom of page