top of page

שיטת הלימוד

"If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart."

-Nelson Mandela

ביה״ס לאנגלית ׳אינגליש האוס׳ ממוקם במרכז העיר גבעתיים. במרכז לומדים  אגלית באוירה לימודית נעימה ונוחה.

תהליך הלמידה באינגליש האוס מתבסס על גישות הוראה מערביות ששמות דגש על שימוש בשפה באופן אקטיבי וטבעי.

 

צוות  ההוראה רואה כל ילד וסטודנט  כעולם ומלאו, כאשר לכל אחד יש באופן מולד דרך שונה לרכישת השפה , ולפיכך יש להתאים את הדרך הנכונה לו ללמוד. ההוראה כוללת שילוב טכניקות למידה מגוונות המבוססות על תאורטית האינטליגנציות המרובות* M.I של הפסיכולוג ההתפתחותי האמריקאי הידוע ה. גרדנר.

 

תהליך הלימוד מתבסס על האינטליגנציות השונות הקיימות אצל כל לומד ומעניק לו את מירב הזדמנויות לצורך פיתוח יכולותיו הייחודיות. יישום הגישה של סוגי אינטליגנציה נעשית בכיתות ע"י שימוש בתנועה , דרמה, סיפור, תחרויות, משחקי קופסה, משחקי לוח, משחקי טרוייה באנגלית, חידות ותשבצים, שירים ומשחקים ועוד.

 

מבנה המתחם הותאם ליישום האינטלגנציות ולכן מחולק ל 3 אזורי לימוד: כיתת דיבור, תנועה וכתיבה/שמיעה.

בכיתת דיבור ניתן דגש על:

אינטליגנציה מילולית - עידוד לבניית משפטים ולשיחה באנגלית.

אינטליגנציה תוך אישית – הבעת דיעה אישית.

אינטליגנציה בין אישית - שיפור השפה תוך כדי אינטראקציה חברתית.

בכיתת תנועה ניתן דגש על:

אינטליגנציה תנועתית – לימוד אנגלית תוך כדי תנועה להמחשת המילים החדשות.

בכיתת כתיבה/שמיעה ניתן דגש על:

אינטליגנציה ויזואלית-מרחבית – שימוש בעזרים ויזואליים כגון משחקי זכרון, ציור והמחשה.

אינטליגנציה לוגית – מתמטית – ידיעה המתרחשת תוך כדי יישום תהליכי חיפוש וגילוי.

 

                                                     מטרתו של ביה"ס

בתחום הלימודי:

ללמד אנגלית דרך שיחה, באנגלית, השימוש בעברית רק לצורך הסבר הוראות וכללים.

לחשוף את התלמיד מגיל קטן לשפה (על פי מחקרים בינלאומיים ילדים הם בעלי יכולת קליטה מקסימלית לשפות).

ללוות, לתמוך ולתגבר את התלמיד באנגלית תוך כדי השלמת הפער מול החומר הנלמד בבית ספר.

לקדם הרגלי שימוש באנגלית כשפה שגורה במציאות היומיומית דרך שיעורי שיחה הקרובים לעולם התלמיד(כגון תיאור עצמי, ביקורת על סרטים או תכניות טלוויזיה ועוד

להתאים את חומרי הלימוד לדיפרנציאליות בכיתה ולשלב את מגוון רמות התלמידים.

להשתמש במגוון סגנונות הלימוד המתאימים לצורכיהם של אוכלוסיות תלמידים שונות.

 

בתחום הרגשי:

לחזק את הדימוי העצמי ולשפר את הביטחון העצמי של התלמיד בתהליך רכישת שפה זרה.

לקרב את התלמיד לשפה האנגלית מתוך חווית למידה המשלבת עניין הנאה וכייף.

ללמד כל תלמיד על פי יכולותיו האוביקטיבים ולתת סיוע לתלמיד להתגבר על הפחדים הסוביקטיבים מהשפה עקב כישלונות קודמים במסגרות אחרות.

לשלב טכניקות למידה המתבססות על תאוריית האינטלגנציות המרובות* M.I של ה. גרדנר ותאוריית האינטלגנציה הרגשית E.Q של ד. בראון.

לפתח הנעה ומוטיבציה ללמידת השפה, באמצעות חווית הצלחה.

לאפשר לתלמיד התנסות בשפה דרך חוויה חברתית ותרבותית.

לעזור לאוכלוסיה הבוגרת (תלמידי אנגלית מדוברת) להתגבר על המחסומים הפסיכולוגים לרכישת השפה ופיתוח תחושת המסוגלות לדבר בשפה בצורה שוטפת.

 

* התיאוריה של גרדנר טוענת לקיומם של סוגי אינטליגנציות שונות הנשלטות ומבוקרות על ידי אזורי המוח השונים. כל אדם עשוי להיות בעל כישורים אלה או אחרים.

 

bottom of page