top of page

  לתאום פגישת  ייעוץ

Thanks! Message sent.

קורס הכנה לחטיבת הביניים

Teens House  -  English is for life!
 

המעבר לחטיבת הביניים מהווה אתגר למתבגר ברמה הרגשית, החברתית והלימודית. התלמידים מגיעים לחטיבה מבתי ספר שונים, דבר שגורם לפער לימודי במקצועות רבים ובעיקר באנגלית.

במעבר משמעותי זה, תכנית ההכנה לחטיבת הביניים של אינגליש האוס  מעצימה את הביטחון העצמי ומחזקת את  רמת האנגלית של הלומד כדי לתת לו את הכלים והיכולת להתקדם לתיכון ולהצליח בבגרות באנגלית ובחיים.

לכל תלמיד נערך מבדק רמת ידיעת השפה שעל פיו מותאמת תכנית אישית המקבילה לדרישות מערכת החינוך ולמטרות התלמיד.

התכנית מכינה את הלומד לרמה הנדרשת בחטיבה ומתמקדת ב:

  • חיזוק זמני הדקדוק הכלולים בבחינות חטיבת הביניים.

  • שימוש מעשי בחוקי הדקדוק ואוצר המילים שנלמדו בבית ספר היסודי.

  • פיתוח שיחה בביטחון.

  • העשרת אוצר מילים.

  • שיפור הקריאה (במידת הצורך).

  • תרגול הבנת הנקרא.

  • פעילויות הבנת הנשמע חווייתיות.

  • כתיבת חיבורים.

תהליך למידה באינגליש האוס מהנה ומאתגר וכולל כלי הוראה מגוונים ומותאמים לכל תלמיד כדי להפוך את תהליך הלמידה למהנה, חוויתי ואפקטיבי. הלמידה פרטנית בקבוצה קטנה בכדי להעניק תשומת לב אישית לכל תלמיד  ומעקב על התקדמותו.

קורס הכנה לחטיבת הביניים קיים במספר מסלולים:

1. קורס קיץ באנגלית - במהלך יולי/ אוגוסט במסגרת הסאמר סקול.

2. קורס במהלך השנה הקודמת לחטיבה כהכנה לרמת האנגלית הנדרשת בחטיבה.

3. קורס במהלך השנה הראשונה של החטיבה לצימצום הפער מול הכיתה.

bottom of page