top of page

הוצאת פטור מלימודי אנגלית באוניברסיטה/מכללה

הכנה לאמי"ר / אמיר"ם

לנרשמים לתואר ראשון במוסד אקדמי, יש לעבור מבחן הקובע את רמת האנגלית: מבחן אמי״ר או מבחן אמיר״ם

(למעט מי שכבר נבחן  במבחן הפסיכומטרי וקיבל פטור מאנגלית).

 

אולם, מי שנבחן במבחן הפסיכומטרי והוציא ציון נמוך בחלק של האנגלית, נדרש להיבחן במבחן אמי״ר או אמיר״ם. מטרת המבחן היא לקבוע מהי רמת האנגלית של התליד והאם יצטרך לעשות השלמות באנגלית בכדי לשפר את הרמה בזמן לימודיו לתואר.

 

מבחן אמי״ר

  • מבחן אמי״ר  נערך מטעם המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

  • המבחן כולל שלשה פרקים הבודקים את רמת האנגלית האקדמאית שלכם:

  • אוצר מילים

  • הבנת משפטים מורכבים

  • הבנת הנקרא

  • בכל פרק יש כ30 שאלות. לכל שאלה יש לענות בפחות מדקה בממוצע.

 

קורס ההכנה של אינגליש האוס לקראת מבחן אמי״ר מגדיל לך את סיכויי ההצלחה במבחן אמי״ר. הקורס ישפר את רמת האנגלית שלך בשאיפה להוציא פטור מאנגלית או בכדי להוריד את כמות קורסי ההשלמה באנגלית שתדרש לעשות.

 

מבחן אמיר״ם

מבחן זה לא נערך מטעם המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, אלא בחלק ממוסדות הלימודים האקדמיים, והציון בו תקף בדרך כלל רק במוסד הלימודים בו התקיים המבחן. בנוסף,מבחן אמיר״ם הינו מבחן אדפטיבי, כלומר רמת השאלות מתאימה את עצמה לרמת הידע של הנבחן באנגלית.

 

קורס ההכנה של אינגליש האוס לקראת מבחן אמי״רם מגדיל לך את סיכויי ההצלחה במבחן אמי״רם. הקורס ישפר את רמת האנגלית שלך בשאיפה להוציא פטור מאנגלית או בכדי להוריד את כמות קורסי ההשלמה באנגלית שתדרש לעשות.

bottom of page