top of page

כלים ללימוד - תלמידים

תרגול נושאים בסיסיים (בגדים, אוכל, תחבורה, רגשות) ועוד

: אתר מדהים ללימוד בגדים, צבעים, אוכל, תחבורה ועוד :Concurso

.באתר יש משחקים מעולים ללימוד בגדים, גוף מילות יחס ועוד : English Flash Games

/אתר מעולה ללימוד בגדים, אוכל, מספרים ועוד:Digital Dialect
:B.C Vocabulary games

לינק מלא במשחקים ברמות שונות: Angels 365 Home page

לינק מלא בפעילויות לפי נושאי הבסיס-בגדים,רגשות וכו: Orianit Themes materials:

בלינק יש פעילויות שונות מחולקות לפי הנושאים הבסיסיים של אוכל רגשות, גוף ועוד.

 Mes Games: באתר תוכלו למצוא כ20 נושאים בסיסיים ללימוד אנגלית (אוכל, חלקי גוף, חודשים, מספרים ועוד) שבכל אחד מהם יש אופציה לללמידה וחזרה, משחקי אוצר מילים, משחקי דקדוק, ומשחקי שאלות. מומלץ בחום.

Orianit's Songs: בלינק תוכלו למצוא שירים ללימוד כל אחד מהנושאים הבסיסיים.

Esl Kids Lab: באתר תוכלו למצוא וידאויים של דיבור בסיסי באנגלית לילדים.

Esl Media Lab: באתר תוכלו למצוא משחקי זיכרון, תרגול נושאים מסויימים בדקדוק (comparatives, superlatives, going to) ווידאויים שונים. מומלץ.

Angels365: באתר המקסים הזה תוכלו למצוא תרגילים אינטראקטיביים שונים ללימוד חפצים, איברי גוף ועוד. מומלץ בחום.

 British Council: בלינק המצורף תוכלו למצוא משחקים רבים ללימוד אוצר מילים לילדים. (שווה לבדוק את האתר המכיל משחקים רבים, קטעי קריאה, צפייה ושמיעה ועוד). לחצו כאן למשחק "Trolley Dash" המעולה ללימוד  שמות מאכלים שונים או כאן למשחקים שונים ללימוד מילים על חפצים שונים בבית וחלקי גוף).

Languageguide: אתר המכיל תמונות רבות בנושאים בסיסיים (איברי הגוף, חפצים בבית, תחבורה, אוכל ועוד) הכולל אפשרות לשמיעת כל מילה.

 Crocodile Games -אתר המכיל משחקים אינטראקטיביים ללימוד צבעים, אוכל, בגדים, משפטים ראשונים ועוד.

 ESL Games Plus: בלינק המצורף תוכלו למצוא משחק נהדר לילדים שיודעים לקרוא  באופן בסיסי. 

   Verbs Song: שיר חביב לילדים המלמד אותם את הפעלים הבסיסיים (לקרוא, לקפוץ, לשחות, לשיר) בדרך קליטה. מומלץ ללוות את השיר באמצעות כתיבה של הפעלים המופיעים בשיר (הטקסט לשיר נמצא באתר.

 Body Parts Song: בשיר המקסים הזה תוכלו ללמד את הילדים את איברי הגוף בצורה קלה ומהנה. האתר מכיל טקסט של השיר.

bottom of page