בגרות באנגלית

תשע"ח - 2018

 

חורף

שאלון חורף (Module A)

פתרון חורף (Module A)

שאלון חורף (Module B)

פתרון חורף (Module B)

שאלון חורף (Module C)

פתרון חורף (Module C)

שאלון חורף (Module D)

פתרון חורף (Module D)

שאלון חורף (Module E)

פתרון חורף (Module E)

שאלון חורף (Module F)

פתרון חורף (Module F)

שאלון חורף (Module G)

פתרון חורף (Module G)

 

קיץ מועד א'

שאלון קיץ מועד א' (Module A)

פתרון קיץ מועד א' (Module A) 

שאלון קיץ מועד א' (Module B)

פתרון קיץ מועד א' (Module B)

שאלון קיץ מועד א' (Module C)

פתרון קיץ מועד א' (Module C)

שאלון קיץ מועד א' (Module D)

פתרון קיץ מועד א' (Module D) 

שאלון קיץ מועד א' (Module E)

פתרון קיץ מועד א' (Module E)

שאלון קיץ מועד א' (Module F)

פתרון קיץ מועד א' (Module F)

שאלון קיץ מועד א' (Module G)

פתרון קיץ מועד א' (Module G)

 

קיץ מועד ב'

שאלון קיץ מועד ב' (Module A)

פתרון קיץ מועד ב' (Module A)

שאלון קיץ מועד ב' (Module B)

פתרון קיץ מועד ב' (Module B)

שאלון קיץ מועד ב' (Module C) 

פתרון קיץ מועד ב' (Module C)

שאלון קיץ מועד ב' (Module D)

פתרון קיץ מועד ב' (Module D)

שאלון קיץ מועד ב' (Module E)

פתרון קיץ מועד ב' (Module E)

שאלון קיץ מועד ב' (Module F)

פתרון קיץ מועד ב' (Module F)

שאלון קיץ מועד ב' (Module G)

פתרון קיץ מועד ב' (Module G)